خانه تولیدات تولیدات تصویری

تولیدات تصویری

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تاریخ برگزاری

استاد

تاریخ تولید

1

70

DVD

حرکت در مجردات 1

1384/12/10

فیاضی

2

71

DVD

حرکت در مجردات 2

1385/01/24

فیاضی

3

72

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 1

1385/03/23

لاریجانی

4

73

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 2

1385/07/10

واعظی

5

74

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی 3

1385/12/01

لاریجانی

6

75

DVD

تشکیک وجود

1386/02/27

فیاضی

7

76

DVD

اسلامی‌سازی علوم

1386/03/10

علامه جوادی آملی

8

77

DVD

تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان

1386/08/17

پروفسور رولاندپیچ

9

78

DVD

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 1

1386/09/22

ربانی گلپایگانی و مومنی

10

79

DVD

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 2

1386/11/18

ربانی گلپایگانی و طبسی

11

80

DVD

نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع

1387/03/02

سبحانی، یوسفی غروی و طباطبائی

12

81

DVD

نقد و بررسی عرفان های کاذب (میزگرد)

1387/07/25

خسروپناه،شریفی و فنائی

13

82

DVD

وحی و زبان قرآن

1387/08/02

جوادی، قائمی نیا و ساجدی

14

83

DVD

تبیین وحی از منظر عرفان

1387/08/30

پارسانیا، مهندسی و یزدان پناه

15

84

DVD

امکان فلسفه سیاسی اسلام

1387/09/21

واعظی

16

85

DVD

وحی و تجربه دینی

1387/10/26

ساجدی، قائمی نیا و شیروانی

17

86

DVD

ایمان و عقلانیت

1387/11/17

صادقی، پارسانیا و فتحعلی خانی

18

87

DVD

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه

1388/02/28

صفری، طباطبائی و عباسی

19

88

DVD

معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی

1388/07/16

مهندسی، یزدان پناه و گرجیان

20

89

DVD

علم دینی ، چیستی و امکان

1388/09/05

آذربایجانی، بستان، سوزن چی
و فتحعلی خانی

21

90

DVD

نقد و بررسي معرفت‌شناسي کانت

1388/10/17

دكتر احمدي،
دكتر حدّاد عادل و محمّد‌رضايي

22

91

DVD

فلسفه حقوق بشر

1388/12/20

دکتر عباسی و دکتر همتی

23

92

DVD

همایش دين و فلسفه

1389/07/15

علامه مصباح يزدي، علامه جوادي‌آملي
و دكتر اعواني

24

93

DVD

ماده در فلسفه و فیزیک

1389/10/23

فیاضی و دکتر گلشنی

25

94

DVD

زمان در فلسفه و فیزیک

1389/10/30

حاجی ابراهیم، عباسی، منفرد

26

95

DVD

تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر

1389/12/15

پروفسور راجو

27

96

DVD

علیت در علم و فلسفه

1390/01/25

فیاضی، دکتر گلشنی

28

97

DVD

چیستی فلسفه تطبیقی

1390/02/08

دکتر حداد عادل، پارسانیا

29

98

DVD

سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از علامه حسن‌زاده آملی

1390/03/18

با سخنرانی علامه جوادی آملی و حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی

30

99

DVD

قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه

1390/08/05

کیاشمشکی، نصیری

31

100

DVD

رابطه نفس و بدن 1

1390/10/01

عبودیت و فیاضی

32

101

DVD

بررسی مسئله استقراء

1390/11/13

دکتر عباسی و دکتر نصیری

33

102

DVD

رابطه نفس و بدن 2

1390/12/04

غروی، عبودیت و فیاضی

34

103

DVD

هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس

1391/02/28

غروی، معلمی و اکبری

35

104

DVD

مهدویت ، نگاهی به پژوهش‌های نو

1391/04/01

آیت الله امامی کاشانی و آقای عباسی

36

105

DVD

اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی

1391/10/28

فیاضی، رمضانی و سلیمانی

37

106

DVD

اراده آزاد و موجبیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی

1391/11/12

رجبی، آذربایجانی و میرسپاه

38

107

DVD

هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه

1391/12/24

غروی، شهریاری، عباس زاده

39

108

DVD

ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی

1391/12/17

آیت الله فیاضی، آیت الله رشاد

40

109

DVD

پنجمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله حضرت آیت الله سید حسن مصطفوی

1392/03/08

آیت الله مصطفوی، آیت الله فیاضی، آیت الله غروی

41

110

DVD

اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی

1392/03/09

آیت الله فیاضی

42

111

2DVD

نرم افزار حکمت 1

نشست های نمایشگاه بین المللی قرآن

43

112

DVD

چهارمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله شیخ محمد محمدی گیلانی

1391/03/31

آیت الله فیاضی، آیت الله مقتدایی، معلمی

44

113

DVD

کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار

1392/08/09

رمضانی، یزدان پناه

45

114

DVD

دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی

1392/08/30

آیت الله اعرافی، آیت الله رشاد

46

115

DVD

برهان وجودی در اندیشه اسلامی(جلسه اول)

1392/09/21

آیت الله فیاضی، شیروانی،افضلی

47

122

DVD

ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و اجلال از مقام علمی آیت الله دکتر بهشتی

1393/02/31

دکتر احمدی

تیرماه 93
48 127 DVD برهان وجودی در انديشه اسلامی(جلسه دوم)

1393/09/13

افضلی، سليمانی، جعفری دی ماه 93
49 128 DVD نرم افزار حکمت 2 رمضان 92 نشستهای علمی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دی ماه 93
50 131 DVD 1- بررسی شخصيت دجال بصره
2- همگرايی مذاهب اسلامی در نقد و نفی تکفيری‌ها

1393/04/09
1393/04/12

رضانژاد اردیبهشت 94
51 132 DVD فطرت؛ راه يا برهان شناخت خدا

1393/10/11

آذربایجانی،برنجکار، گرجیان اردیبهشت 94
52 133 DVD فطرت؛ بهترين تقرير از فطرت برای معرفت خدا – شيوهای شکوفايی فطرت

1393/12/07

برنجکار، گرجیان اردیبهشت 94
53 138 DVD حکمت 3 ( اولين دوره کارگاه های آموزشی علم دينی) تیرماه94
54 139 DVD جايگاه اعيان ثابته در علم خدا

1393/12/14

رمضانی – معلمی تیرماه94
55 140 DVD هفتمين گردهمايی اساتيد علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم و اندیشمند فرزانه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی

1394/02/31

دکتر حداد عادل تیرماه94
56 142 DVD نقش صدرالمتألهين در علوم اسلامی ( ظرفيت شناسی حکمت متعاليه برای دانش کلام)

1393/03/01

رمضانی – امینی نژاد تیرماه94
57 143 DVD مناسبات دولت و ملت در فلسفه سياسی حضرت امام خمينی (ره)

1394/02/18

دکتر صدرا – نجف لک زایی تیرماه94
58 144 DVD ضرورت فلسفه در جهان معاصر

1393/12/16

فیاضی – غروی – رمضانی
رضائی تهرانی
تیرماه94
59 147 DVD بازخوانی و بازتعريف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرايي

1394/02/31

پارسانيا – خسروپناه – امينی نژاد تیرماه94
60 149 DVD عرفان اسلامی از نگاه امام خمينی (ره) ، بنياد ها و دستاوردها 1394/03/07 يزدان پناه – رضايي تهرانی و فنايي اشکوری تیرماه94
61 154 DVD دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی (اجلال از مقام علمی آیت ا… انصاری شیرازی) 1389/03/19 فیاضی – مهندسی اعوانی آبان ماه 94
62 157 DVD علم تفصیلی خدا به ما سوی ا… قبل از خلق 1394/08/14 فیاضی رمضانی دی ماه 94
63 158 DVD نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی 1394/08/28 بهشتی احمدی
امینی نژاد
دی ماه 94
64 159 DVD نقد و بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز 1394/09/19 همتی مقدم صائمی یوسفی دی ماه 94
65 160 DVD عدم تناهی واجب تعالی؛ مفهوم ، مبانی و نتایج 1394/10/19 فیاضی – رمضانی-گرجیان دی ماه 94
66 146 DVD نشست انرژی در فیزیک و فلسفه 1394/11/15 گلشنی-عباسی-موحد ابطحی اسفند 94
67 172 DVD چیستی ، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف 1395/07/29 رشاد- پارسانیا- خسروپناه -مجتبی مصباح دی 95
68 177 DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس 1395/10/30 عبداللهی – قائمی نیا – رضایی دی 95
69 178 DVD زمان در ماوراء طبیعت 1395/11/07 فیاضی – رمضانی- یوسفی بهمن 95
70 179 DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی 1395/11/21 پارسانیا- نجف لک زایی – صدار – شریف لک زایی بهمن 95
71 180 DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ 1395/12/19 عباسی- توکلی بینا- جلالی فر – موحد ابطحی اسفند 95
72 181 DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی 1395/08/28 رضایی تهرانی – سعیدی مهر – کهنسال آبان 95
73 183 DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه 1396/01/31 فیاضی – رمضانی – گرجیان فروردین 96
74 184 DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین 1396/02/14 سادات منصوری – پوراسماعیل – رضاپور اردیبهشت 96
75 188 DVD فلسفه سیاسی صدرالمتألهین 1396/03/02 جوادی آملی – نجف لک زایی دلیر – امیدی خرداد 96

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تعداد تولید

1

32

4DVD

هیئت؛ تشریح الافلاک

34

رمضانی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تعداد تولید

1

177 DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس 1395/10/30 عبداللهی قائمی نیا – رضایی
2 178 DVD زمان در ماوراء طبیعت 1395/11/07 فیاضی رمضانی- یوسفی
3 179 DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی 1395/11/21 پارسانیا- نجف لک زایی صدار شریف لک زایی
4 180 DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ 1395/12/19 عباسی- توکلی بینا- جلالی فر موحد ابطحی
5 181 DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی 1395/08/28 رضایی تهرانی سعیدی مهر – کهنسال
6 183 DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه 1396/01/31 فیاضی رمضانی – گرجیان
7 184 DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین 1396/02/14 سادات منصوری پوراسماعیل – رضاپور
8 188 DVD فلسفه سیاسی صدرالمتألهین 1396/03/02 جوادی آملی نجف لک زایی دلیر – امیدی