گروه معرفت شناسی

» گروه علمي معرفت شناسی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 16 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار شنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حضرت حجت الاسلام و المسلمين معلمي مدير گروه و دکتر عبدی دبير گروه معرفت شناسي را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی معرفت شناسی + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي معرفت شناسی:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 جعفری محمد 11 عارفی عباس
2 دیرباز عسکر 12 عبداللهی مهدی
3 ذاکری مهدی 13 عبدی حسن
4 رضا نیا حمید رضا 14 غفاری ابوالحسن
5 رضاپور محمد 15 فیروزجائی یار علی
6 سلیمانی امیری عسکری 16 کارشناس علی
7 شیروانی علی 17 معلمی حسن
8 طاهری اسحاق 18 نبویان سید اباذر
9 علی رضا میرزایی 19 سید احمد غفاری قره باغ
10 عبدالعزيز دفتري 20 سید جابر موسوی راد