گروه کلام

» گروه علمي کلام از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 28 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار سه شنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حجت الاسلام و المسلمين رضانژاد مدير و حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان دبیر پژوهشی گروه كلام را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی کلام + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي کلام:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 اسحاقیان جواد 16 سروش جمال
2 اسدی میرزا احمد 17 شمسعلی پور منصور
3 ایراندوست محمد حسین 18 شهسواری حسین
4 ایزدی محمد علی 19 شیروانی علی
5 جبرئیلی محمد صفر 20 عرب صالحی محمد
6 جعفری محمد 21 فیروزجائی اسدالله
7 خزائلی محمد علی 22 فیضی پور علی اصغر
8 کارشناس علی 23 قدردان محمد حسن
9 دیرباز عسکر 24 قیومی محمد باقر
10 رضا نژاد عزالدین 25 کریمی مهدی
11 رضازاده حسن 26 مصطفی پور محمد رضا
12 زمانی قمشه ای علی 27 معلمی حسن
13 زهادت عبدالحمید 28 الهی منش رضا
14 کریمی حمید 29 روحی ابوالفضل
15 علی رضا میرزایی 30 عبدالعزيز دفتري