خانه تولیدات تولیدات مکتوب

تولیدات مکتوب

کتاب «یاد نامه علامه طباطبایی»
بخش اول: مباحث گروه‌های

 • ابعاد عرفانی علامه طباطبایی
  حجت‌الاسلام والمسلمین حسن رمضانی
  برهان واقعیت بر وجود خدا
  حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عشاقی
  ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی و تفاوت آن با اسلام
  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا مصطفی‌پور
  تحلیل معناشناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبایی
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی برهان مهریزی
  رئالیسم تعاملی در فلسفه سیاسی علامه طباطبايی
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدرضا یزدانی‌مقدم
  حسن و قبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدرضا یزدانی‌مقدم
  استفاده از ظرفيت‌های منطقی در ساختار زبان دين با تأکيد بر رويکرد علامه‌ طباطبایی
  حجت‌الاسلام والمسلمین احمد فربهی
  بخش دوم: نشست‌های علمی
  نقش علامه طباطبایی1 در احیای حکمت اسلامی
  آیت‌الله احمد بهشتی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی
  شخصیت علمی و اخلاقی علامه طباطبایی
  حجت‌الاسلام والمسلمین مجید هادی‌زاده، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

کتاب «جستارهایی در فلسفه اسلامی؛ مشتمل بر اراء آیت الله فیاضی»

 • فصل اول: توضيح چند اصطلاح
 • فصل دوم: مدخل علم فلسفه
 • فصل سوم : اشتراک معنوی وجود
 • فصل چهارم: اصالت وجود
 • فصل پنجم: تشکیک در وجود
 • فصل ششم: وحدت وجود
 • فصل هفتم: احکام عدم
 • فصل هشتم: امتناع تکرر وجود و اعاده معدوم
 • فصل نهم: نفس‌الأمر
 • فصل دهم: وجود رابط و مستقل

کتاب «اصول و قواعد برهان شفاء؛ شرح برهان شفا»

 • الفصلُ الاوّلُ: في الدلالةِ علی الغرضِ من هذا الفنِّ
 • الفصلُ الثاني: في مرتبةِ
 • الفصلُ الثالثُ: في أنَّ کلِّ تعلیمٍ و تعلّمٍ ذهنيٍّ فبعلمٍ قد سبقَ
 • الفصلُ الرابع: في تعدیدِ مبادیءِ القیاساتِ بقولٍ عامٍّ
 • الفصلُ الخامسُ: في المطالبِ و ما يتّصلُ بها
 • الفصلُ السابعُ: في البرهانِ المطلقِ و في قِسمَيْهِ اللذينِ أحدُهما برهانُ «لمٍّ» و الآخرُ برهانُ «إنٍّ» و يسمىٰ دليلاً
 • الفصلُ الثامنُ‏: في أنَّ العلمَ اليقينيَّ بكلِّ ما له سببٌ من جهةِ سببِهِ‏ و مراعاةَ نسبِ حدودِ البرهانِ من ذلك‏
 • الفصلُ التاسعُ‏: في كيفيّةِ تَعَرُّفِ ما ليس لمحمولِهِ سببٌ في موضوعِهِ، و في الاستقراءِ و موجَبِه، و التجربةِ و موجَبِها
 • الفصلُ العاشرُ: في بيانِ كيفيّةِ كونِ الأخصِّ علةً لإنتاجِ الأعمِّ‏ على‏ ما دونَ الأخصِّ و إبانةِ الفرقِ الأجناسِ و الموادِّ و بينَ الصورِ و الفصولِ
 • الفصلُ الحادي عشر: في اعتبارِ مقدماتِ البرهانِ من جهةِ تقدمِها و علّيّتِها و سائرِ شرائِطها
 • الفصلُ الثاني عشر: في مبدإِ البرهانِ

کتاب «ظرفیت‌شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی»

 • اقتضائات و ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای علوم انسانی دینی/آیت‌الله غلامرضا فیاضی
 • ظرفیت‌شناسی فلسفه اسلامی برای علوم انسانی/ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
 • ظرفیت‌شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی
 • ظرفیت‌شناسی عرفان اسلامی برای علوم انسانی /حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان‌پناه
 • ظرفیت‌شناسی علم اصول برای علوم انسانی / آیت‌الله علیرضا اعرافی
 • گزارش نشست علمی ظرفيت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی (1)
 • گزارش نشست علمی ظرفيتشناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی (2)
 • ظرفیت‌شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی /حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی
 • ظرفیت‌شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی / آیت‌الله محمود رجبی
 • ظرفیت‌شناسی علوم حدیث برای علوم انسانی / حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی
 • ظرفیت‌شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی / دکتر محسن جوادی
 • ظرفیت‌شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی /حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده
 • ظرفیت‌شناسی تاریخ تمدن اسلامی برای علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری

کتاب «تحلیل منطقی گزاره»

 • نهج سوم: تحلیل صوری گزاره

تعریف گزاره و اصناف آن/ کیفیت گزاره/ کمیت گزارۀ حملی/ ارزش گزارۀ مهمل/ کمیت گزارۀ شرطی / شرطی‌ها از حملی‌ها ساخته شده‌اند / گزارۀ معدول و محصَّل / اصناف گزارۀ شرطی / ترجمه از زبان طبیعی به زبان صوری / آشکارسازی قیود پنهان گزاره‌ها

 • نهج چهارم: موجّهات

مواد گزاره‌ها / جهات گزاره‌ها / معانی امکان / چند اصل مهم در باب جهات/ تحلیل گزارۀ موجب کلی وجهی / تحلیل گزارۀ سالب کلی وجهی / تحلیل گزاره‌های جزئی وجهی / نسبت گزاره‌های خارجی و حقیقی / لزوم و تلازم میان موجهات / پندار و زنهار

 • نهج پنجم: تناقض و عکس

تعریف تناقض و شروط آن / تناقض در مطلقات عام و خاص و اخص / تناقض در موجهات دیگر / عکس مستوی در مطلقات / عکس مستوی در گزاره‌های ضروری / عکس مستوی در گزاره‌های ممکن

 • نهج ششم: تحلیل معرفت‌شناختی گزاره

اصناف گزاره از نظر ماده و محتوا / وضع و تسلیم به معنای عام

 

کتاب «کلام اسلامی؛ شرحی برکشف‌المراد

 • مقصد اول: امور عامه

وجود و عدم / ماهيت و ملحقات آن / علت و معلول

 • مقصد دوم: جواهر و اعراض

جواهر / اجسام / بقية احکام اجسام / جوهرهای مجرد

 • مقصد سوم: خداشناسی

اثبات وجود خدا / برهان صدّيقين/ برهان حدوث/ صفات الهی/ قدرت/ علم/ حيات / اراده/ ادراک/ و…
افعال الهی/ منزه‌بودن خداوند از انجام کار قبيح / قدرت خدا بر انجام کار قبيح/ وجود غرض در افعال خداوند / ارادة طاعات و کراهت از معاصي/ فاعل مختار بودن انسان / انتساب افعال متولد به انسان / قضاء و قدر / هدايت و اضلال/ قبيح‌بودن عذاب اطفال / تکليف بندگان از سوي خدا / وجوب لطف بر خداوند / درد و دليل نيکو بودن آناعواض / آجال / ارزاق / قيمت‌ها (اسعار) / وجوب اصلح

کتاب « بازخوانی معاد جسمانی صدرایی؛ با نقدی به شبهات مخالفان» به قلم حجت‌ الاسلام والمسلمین رضا آذریان از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

در این کتاب که نقد قرائت تفکیکی از معاد جسمانی می باشد، نویسنده به نقد علمی ادله، شواهد و مستندات استاد محمد رضا حکیمی در کتاب «معاد جسمانی در حکمت متعالیه» پرداخته است.

کتاب «بازخوانی معاد جسمانی صدرایی» از سوی انتشارات حکمت اسلامی در 310 صفحه و در تیراژ 1000 نسخه، در تابستان 1394 از چاپ خارج و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

جلد دوم کتاب حکمت صدرایی؛ شرح و تعلیقه بر شواهد الربوبیه به قلم حجت‌ الاسلام والمسلمین حسن معلمی از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

در جلد دوم کتاب حکمت صدرایی از درس بیست و چهارم و از شاهد چهارم اشراق اول تا درس چهل و ششم؛ شاهد چهارم اشراق هفتم از کتاب شریف الشواهد الربوبیه شرح و تعلیقه شده است.

کتاب حکمت صدرایی به شیوه‌ای نوین و با رویکرد درس ‌محور از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی در قالب پروژه تحقیقاتی تعریف و از سوی حجت ‌الاسلام والمسلمین استاد حسن معلمی و تحت نظارت آیت‌الله غلامرضا فیاضی تدوین شده است که تاکنون 2 جلد آن منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان‌ سال 1394 ان‌شاء الله 2 جلد دیگر از این مجموعه به زیور طبع آراسته شود.

انتشارات حکمت اسلامی کتاب «شاخصه‌های عرفان ناب شیعی» را در ویراست جدید و همراه با اضافات منتشر کرد.

این کتاب حاصل مباحث و درس‌ گفتارهای جناب آقای دکتر محمد فنایی اشکوری است که با همین عنوان در مجمع عالی حکمت اسلامی ارائه و تدریس شده، که پس از تدوین در ویراستی جدید که همراه با اضافات می‌باشد، از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر و عرضه گردید. در این کتاب اصول کلی عرفان شیعی و شاخصه‌های آن و تمایز آن از دیگر مشرب‌های عرفانی کانون بحث و نظر قرار گرفته است.

کتاب « شاخصه‌های عرفان ناب شیعی » از سوی انتشارات حکمت اسلامی در 228 صفحه و در تیراژ 1000 نسخه، فروردین 1394 از چاپ خارج و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب «ماهیت منطق و منطق ماهیت» به قلم آقای دکتر مهدی عظیمی، از سوی انتشارات حکمت اسلامی وابسته به مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
کتاب «ماهیت منطق و منطق ماهیت» در راستای بررسی دقیق یکی از آثار مهم و ماندگار فلسفی ابن‌سینا (منطق اشارات) به سفارش مجمع عالی حکمت اسلامی، توسط دکتر مهدی عظیمی و تحت نظارت آیت الله غلامرضا فیاضی به چاپ رسید.این کتاب تحریر و تحلیل و شروح دو اندیشمند و منطق‌دان بزرگ جهان اسلام یعنی فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی بر نهج‌های اول ودوّم منطق اشارات است. کتاب ماهیت منطق و منطق ماهیت از اواخر اسفند 1393 از سوی انتشارات حکمت اسلامی در اختیار جامعه علمی کشور قرار گرفته است.این کتاب شرح نهج اول و دوّم منطق اشارات می‌باشد که در 548 صفحه و در 1000 نسخه منتشر شده است.

کتاب حکمت از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد

در این کتاب که به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجایی می‌باشد،‌ مهم‌ترین آراء مشائیان مسلمان به ویژه نظرات ابن‌سینا در موضوعاتی همچون مابعدالطبیعه، خداشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق و … گزارش،‌بررسی و تحلیل می‌شود.

کتاب حکمت مشاء در قالب پروژه‌ تحقیقاتی از سوی معاونت پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی تعریف و توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجایی و تحت نظارت آیت الله غلامرضا فیاضی تدوین شد، که از سوی انتشارات حکمت اسلامی به زیور طبع آراسته و تقدیم جامعه علمی شده است.

کتاب حکمت مشاء در 558 صفحه و با تیراژ 1000 نسخه و به مبلغ 280/000 ریال از سوی انتشارات حکمت اسلامی نشر و در اختیار علاقمندان عزیز قرار گرفت.

کتاب “علم دینی؛ دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها” از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

کتاب مذکور حاوی مجموعه مباحث مرتبط با علم دینی است که از سوی کارشناسان و اساتید محترم در گروه علمی فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی ارائه و توسط صاحب‌نظران دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کتاب علم دینی؛ دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها در 304 صفحه و با تیراژ 1000 نسخه و به مبلغ 150/000 ریال از سوی انتشارات حکمت اسلامی نشر و در اختیار علاقمندان عزیز قرار گرفت.

این کتاب نتیجه برگزاری میزگرد علمی «نقد و بررسی نظریه تطوّر تاریخی تشیع» می باشد. کتاب «نقد و بررسی نظریه تطوّر تاریخی تشیع» نقد و بررسی کتاب «مکتب در فرایند تکامل» نوشته سیدحسین مدرسی طباطبائی می باشد.

کتاب معرفی برخی از فیلسوفان معاصر اسلامی که نقش بسزا و مهمی در توسعه و ترویج فلسفه اسلامی داشته‌اند به قلم دکتر محمد فنایی اشکوری و از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.

نویسنده: زهادت، عبدالمجید،
عنوان: بررسی حدیث معرفت امام از منظر فریقین
مشخصات نشر: قم: انتشارات حكمت اسلامی، 1392
تعداد صفحات: 210
قیمت: 120000 ریال

چکیده:
حدیث “من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه از حیث مضمون مورد قبول فریقین قرار گرفته است. از این رو بحث و بررسی علمی و منصفانه پیرامون محتوا،‌ لوازم و آثار آن می‌تواند زمینه‌ساز توجه و تأکید بر نقاط مشترک بین مسلمانان قرار گیرد.

نویسنده: ربانی گلپایگانی، علی
عنوان: امامت در پرتو عقل و وحی
مشخصات نشر: قم: انتشارات حكمت اسلامی، 1392
تعداد صفحات: 216
قیمت: 120000 ریال

چکیده:
گرچه مسلمانان در اصل امامت اختلاف درخور توجهی ندارند، ولیکن در شرایط، ویژگی‌ها، وظایف، اهداف، راه تعیین و مصداق‌شناسی امام دارای دیدگاه یکسانی نمی‌باشند. تعریف امامت از دیدگاه متکلمان اسلامی، نقش امامت در حفظ شریعت، و دلایل عقلی و نقلی عصمت امام از مهمترین محورهای مورد بحث در کتاب حاضر می‌باشد.

نویسنده: سلیمانی امیری، عسکری
عنوان: منطق صدرایی: شرح التنقیح في المنطق
مشخصات نشر: قم: انتشارات حكمت اسلامی، 1393
تعداد صفحات: 496
قیمت: 250000 ریال

چکیده:
منطق ملاصدرا، با عنوان «التنقيح في المنطق» در شمار کتب منطقی دوبخشی ـ نُه‌بخشی است که با نگاه‌داشت ايجاز در عبارت، حاوی امّهات مسائل منطقی در حوزة تعريف، صورت استدلال‌های قياسی به خصوص در موجهات، برهان و مغالطات است. بخش برهان اين اثر در ميان کتب منطقی مختصر، بی‌نظير است.

نویسنده: معلمی، حسن
عنوان: حکمت صدرایی: شرح و تعلیقه بر الشواهد الربوبیة (جلد 1)
مشخصات نشر: قم: انتشارات حكمت اسلامی، 1393ـ
تعداد صفحات: 750
قیمت: 350000 ریال

چکیده:
کتاب شریف «الشواهد الربوبیه» از میان کتب ملاصدرا جهت فهم حکمت متعالیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بعد از اسفار نوشته شده، تطویل اسفار را ندارد، و نسبتاً جامع افکار ملاصدراست. این کتاب نیازمند شرح، تبیین و تعلیقه جهت رفع اغلاق، غنی‌سازی با دیگر کتب ملاصدرا و در نهایت نقد و بررسی مطالب آن موجب رشد و پویایی فلسفه اسلامی است.