گروه فلسفه علوم انسانی

» گروه علمي فلسفه علوم انسانی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 16 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار دوشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. اكنون حجت الاسلام و المسلمين دکتر آذربایجانی مدير گروه و جناب آقای سید هادی موسوی دبیر علمی گروه فلسفه علوم انسانی را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه علوم انسانی+ خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه علوم انسانی :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 الویری محسن 10 کارشناس علی
2 آذربایجانی مسعود 11 فتحعلی خانی محمد
3 پارسانیا حمید 12 گائینی ابوالفضل
4 حسنی حمید رضا 13 مصباح علی
5 ذاکری مهدی 14 معلمی حسن
6 سوزن چی حسین 15 عرب صالحی محمد
7 شیروانی علی 16 علی تبار رمضان
8 طاهری اسحاق 17 سید هادی موسوی
9 علی رضا میرزایی 18 سید احمد غفاری قره باغ