گروه فلسفه اخلاق

» گروه علمي فلسفه اخلاق از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 22 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار یکشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حجت الاسلام و المسلمين مجتبی مصباح مدير گروه و حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش دبیری گروه فلسفه اخلاق را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه اخلاق + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه اخلاق :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 ابولقاسم زاده 12 علیزاده
2 احمدی 13 غلامی
3 احمدی علی 14 فولادی
4 آل بویه علیرضا 15 فیاضی مهدی
5 حسینی سورکی 16 محمد تقی اسلامی
6 خزائلی محمد علی 17 محمدی منفرد
7 خواص امير 18 محیطی
8 دشتی 19 واحد جوان وحید
9 رحمتی 20 مصباح مجتبی
10 سروش جمال 21 معلمی حسن
11 علی جمعه مظفری 22 وحیدی منش
23 علی رضا میرزایی