گروه فلسفه

» گروه علمي فلسفه از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 39 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حضرت آیت الله فياضي مدير و آقای صدرالهی دبیر پژوهشی گروه فلسفه را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 اسدی میرزا احمد 22 عابدی شاهرودی علی
2 اعلایی بناب علی 23 عارفی عباس
3 امینی نژاد علی 24 عبداللهی مهدی
4 ایراندوست محمد حسین 25 عبداللهی محمد علی
5 جوادی آملی مرتضی 26 عبدی حسن
6 حسن زاده 27 عشاقی حسین
7 حسین زاده محمد 28 غفاری ابوالحسن
8 خزائلی محمد علی 30 فاضل محمد هادی
9 دیرباز عسکر 31 فیاضی غلامرضا
10 ذاکری مهدی 32 فیروزجائی یار علی
11 رضازاده حسن 33 قیومی محمد باقر
12 رضائیان علی 34 کارشناس علی
13 رمضانی حسن 35 کریمی حمید
14 زمانی قمشه ای علی 36 گرجیان محمد مهدی
15 سروش جمال 37 مصطفی پور محمد رضا
16 سلیمانی امیری عسکری 38 معلمی حسن
17 شمسعلی پور منصور 39 واحد جوان وحید
18 شهسواری حسین 40 الهی منش رضا
19 شیروانی علی 41 یوسفی محمدتقی
20 صدراللهی روح الله 42 علی رضا میرزایی
21 عبدالعزيز دفتري 43 سید احمد غفاری قره باغ