گروه عرفان

» گروه علمي عرفان از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 26 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حضرت حجت الاسلام و المسلمين يزدان پناه مدير گروه و حجت الاسلام و المسلمين امینی نژاد دبير گروه عرفان را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی عرفان + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي عرفان :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 ا لهی منش رضا 15 شهسواری حسین
2 اعلایی بناب علی 16 شیروانی علی
3 امینی نژاد علی 17 عشاقی حسین
4 آذربایجانی مسعود 18 فاضل محمد هادی
5 تحریری محمد باقر 19 فنائی اشکوری محمد
6 جوادی آملی مرتضی 20 کارشناس علی
7 جوادی گیلانی محمد هادی 21 گرجیان محمد مهدی
8 خزائلی محمدعلی 22 محمدی اردشیر
9 رحیقی حسنعلی 23 مصطفی پور محمد رضا
10 رمضانی حسن 24 نائیجی محمد حسین
11 زمانی قمشه ای علی 25 واحد جوان وحید
12 سروش جمال 26 یزدان پناه سيد یدالله
13 سلیمانی امیری عسکری 27 شکریان اسدا…
14 عبدالعزيز دفتري 28 سید احمد غفاری قره باغ