گروه فلسفه سیاسی

» گروه علمي فلسفه سیاسی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 20 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوع علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی مديریت گروه و آقای محمد باقر خراسانی دبیر علمی گروه فلسفه سیاسی را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه سیاسی + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه سیاسی :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 ارجینی حسین 11 طالبی محمد حسین
2 امیدی مهدی 12 طاهری اسحاق
3 بهروزی لک غلامرضا 13 لک زایی نجف
4 پارسا نیا حمید 14 لک زایی شریف
5 پزشگی محمد 15 معلمی حسن
6 خراسانی محمدباقر 16 مهاجر نیا محسن
7 رضائیان علی 17 مهدوی زادگان داود
8 رضوانی محسن 18 نوروزی محمد جواد
9 شبان نیا قاسم 19 یزدانی مقدم احمدرضا
10 صدرا علیرضا 20 یوسفی راد