محصولات جدید رسانه ای مجمع عالی حکمت اسلامی

مجمع عالی حکمت اسلامی در راستای بهره مندی علاقمندان به حوزه حکمت و فلسفه اسلامی محصولات جدید(صوتی و تصویری) به شرح ذیل عرضه می نماید:

1) شرح اشارات نمط 1و 2
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی

2) شرح اشارات نمط 6،7،8،9و 10
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکترعلی شیروانی

3) شوارق جلد 5
استاد: جناب آقای محمد حسین حشمت پور

4) بازخوانی رویکرد پارادایمی در تولیدعلم
کار شناسان:
جناب آقای دکتر محمد تقی ایمان
جناب آقای دکتر خسرو باقری
جناب آقای دکتر جهانگیر مسعودی