?جنبش نرم افزاری علوم عقلی- مدیریت زمان و تأثیر آن بر کمال نفس

?جنبش نرم افزاری علوم عقلی

⬅️مدیریت زمان و تأثیر آن بر کمال نفس

? ارائه دهنده: دکتر اعظم ایرجی نیا

?دبیر علمی: اویس استادی

⬅️لینک ورود به جلسه: http://dte.bz/ici

?زمان: شنبه 31 تیر 1402

⏰ساعت 10

?مکان: مشهد- چهارراه خسروی- خیابان آیت ا… خزعلی- نبش خیابان آیت ا… طبسی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی

?به کسانی که همه جلسات را شرکت نمایند گواهی با ذکر نام استاد اعطا می گردد.