کتاب تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر نوشته دکتر محمد مسعود سعیدی منتشر گردید.

به همت پژوهشکده اسلام تمدنی؛

کتاب تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر نوشته دکتر محمد مسعود سعیدی منتشر گردید.

گروه‌های نوپدید دینی و معنوی، فقط نوعی تهاجم تبلیغی و دینی از بیرون نیستند که بتوان آن‌ها را از طریق ارائه محدودیت‌های اجتماعی و قانونی متوقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، کتاب تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر نوشته دکتر محمد مسعود سعیدی عضو هیأت علمی گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.

معرفی کتاب:

در این کتاب تلاش شده است تا با تحلیلِ تحقیقات منضبط و استنتاج منطقی از یافته­ های تخصصیِ فراهم­ شده در قلمرو جامعه­ شناسی دین و حوزه ­های مرتبط، برخی از مهم­ترین مباحث مربوط به تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر از چشم­ اندازی جهانی و تطبیقی (مقایسه با نمونه­ ای از جامعۀ ایران) مورد بررسی قرار گیرد. در فصل اول، بعد از توضیح مفاهیم اصلی، جنبش ­های مرتبط با تحولات دینی جدید و سپس، ویژگی­ های عمدۀ خودِ تحولات معرفی می‌گردند. در فصل دوم، ابتدا نابسندگی ویژگی­ های روانشناختی برای تبیین این تحولات ارزیابی شده و به دنبال آن، فرایند شکل ­گیری گروه­ ها و سپس، فرایند تغییر آیینِ اعضای تازه ­وارد به گروه­ ها توصیف می ­گردد و در ادامه نیز بحث مختصری دربارۀ پیامدهای مشارکت در گروه ­های نوپدید دینی صورت می­ گیرد. بالاخره در فصل سوم، نخست، ویژگی­ های اجتماعی اعضای تازه­ وارد به گروه ­های دینی جدید و سپس، تبیین­ های مختلف جامعه ­شناختی، یعنی توضیح علّی تحولات نوظهور دینی و در پایان نیز رابطۀ جامعه با تحولات دینی معاصر بررسی می‌گردد.