واحد خواهران

واحد خواهران مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد با رصد جامع فضای ضد فلسفی شهر مشهد و جذب حداکثری خواهران محصل علوم عقلی مورخه 21 اسفند 1396 تأسیس گردید که این اقدام در میان دیگر دفاتر مجمع عالی حکمت اسلامی بدون سابقه بوده و از ابتکارات شعبه مشهد است. هم‌اکنون پس از گذشت تنها پنج ماه از تأسیس واحد خوهران، بالغ بر 40 نفر عضو پیوسته و 200 نفر عضو وابسته در فعالیت‌های آن مشارکت می‌کنند. اعضای پیوسته از میان طلاب دارای سطح 4 حوزوی با نگرش علوم عقلی و دانشجویان دارای مدرک تحصیلی دکترا با رشته‌های همگن و اعضای وابسته از میان دارندگان سطح 3 حوزوی و کارشناسی ارشد با نگرش علوم عقلی انتخاب شده‌اند