شصت و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

شصت و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع عدالت درفلسفه سیاسی علّامه طباطبائی “ با ارائه “حجت الاسلام دکتر یزدانی مقدم“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.