هشتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع عوامل معناسازونقش معلومات عقلی در ظهور معنا “ با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.