بیست و یکمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

بیست و یکمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع جایگاه هنر در تمدن اسلامی(جلسه دوم)“ با ارائه “آقای دکتر سید رضی موسوی گیلانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.