مشاوره حضوری


۱٫ تكميل فرم درخواست مشاوره علمي توسط متقاضي؛ متقاضي ميتواند فرم درخواست را با مراجعه به واحد مشاوره ي مجمع عالي به آدرس: قم-خيابان ۱۹دي- كوچه ۱۰-فرعي اول سمت چپ-پلاك۵، دريافت و يا از پايگاه اطلاع رساني مجمع عالي حكمت اسلامي با آدرس: www.Hekmateislami.com دانلود نمايد.
۲٫ واحد مشاوره با توجه به درخواست متقاضي و تاريخ هاي پيشنهادي وي، با اساتيد مربوطه هماهنگي هاي لازم را به عمل خواهد آورد و زمان مشاوره را به اطلاع متقاضي خواهد رساند.
۳٫ مشاوره علمي حضوری در محل مجمع عالي حكمت اسلامي یا به انتخاب استاد مشاور، در مکان دیگری صورت خواهد گرفت.