?جنبش نرم افزاری علوم عقلی- اجتماعات دینی در جهان اسلام (جلسه اول)

?جنبش نرم افزاری علوم عقلی

⬅️ اجتماعات دینی در جهان اسلام (جلسه اول)

? ارائه دهنده: دکتر محمدمسعود سعیدی

?دبیر علمی: اویس استادی

⬅️لینک ورود به جلسه: http://dte.bz/ici

?زمان:دوشنبه 19 تیر 1402

⏰ساعت 10

?مکان: مشهد- چهارراه خسروی- خیابان آیت ا… خزعلی- نبش خیابان آیت ا… طبسی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدن