نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه دوم)

دومین نشست جنبش نرم افزاری علوم عقلی برگزار گردید؛

نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام

دومین نشست جنبش نرم افزاری علوم عقلی با عنوان نشست علمی فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام به همت اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش و گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی و با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان، نشست تخصصی «فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه دوم)» به همت اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش و با همکاری گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی و با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان به‌عنوان دومین ‌نشست جنبش نرم افزاری علوم عقلی با ارائه حجت الاسلام علی اکبر نوایی مدرس حوزه و دانشگاه و دبیری علمی عباسعلی نصرآبادی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست نصرآبادی گفت: این نشست به‌ عنوان یکی از نشست های جنبش نرم افزاری علوم عقلی در سال جاری در ده جلسه و با همکاری بسیاری از مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی از جمله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (و پژوهشکده اسلام تمدنی) و مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان برگزار می گردد.

وی افزود: در اولین جلسه فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام به دو خصوصیت فلسفه سیاسی اسلام اشاره و دراین جلسه به دیگر خصوصیات فلسفه سیاسی اسلام اشاره خواهد شد.
در ادامه حجت الاسلام نوایی در باب خصوصیت سوم فلسفه سیاسی اسلام گفت: آموزه های وحیانی در شریعت اسلام برخلاف مسیحیت، ایمان محض نیستند. اسلام برخلاف مسیحیت به وضعیت حرکتی انسان توجه دارد. لذا در اسلام به طراحی نظام سیاسی، حاکمیت، مسائل مربوط به قدرت، کیفیت قدرت، فلسفه حاکمیت و قدرت و… توجه دارد.

وی افزود: خصوصیت چهارم فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه سیاسی اسلام در واقع فعال، همه زمانی، ابدی و تخلف ناپذیر است. خصوصیت پنجم فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه سیاسی اسلام متاسفانه مدون نیست. یعنی اساسا در قرآن و روایات ، احکام شریعت اسلامی، فلسفه سیاسی مدون تنظیم نشده است، چون اگر مدون بود باید زمانی می بود. این رمز تکامل فلسفه سیاسی اسلام است. باید درهردوره مختص آن دوران تدوین می شد. فلسفه سیاسی اسلام پراکنده و به صورت کلی در آیات و روایات آمده است.
مدرس حوزه و دانشگاه در باب خصوصیت ششم فلسفه سیاسی اسلام گفت: به دلیل اهمیت راهبردی فلسفه سیاسی اسلام، بسیاری از مستشرقین به این فلسفه اقبال کرده اند. مانند لئو اشتراوس،هانری کربن، روزنتال و…
جت الاسلام نوایی درباب خصوصیت هفتم فلسفه سیاسی اسلام افزود: در حقیقت در فلسفه سیاسی اسلام یک روح ، یک منطقه تمرکز وجود دارد و آن مساله قدرت و اقتدار است. قدرت و اقتدار روح فلسفه سیاسی اسلام است. مثلا بحث اطاعت و انقیاد، حفظ جامعه، اجرای حدود، ساختن جامعه، منع تعرض گران داخلی و خارجی و… مستلزم وجود قدرت عالی است.حاکمیت جز عملی سازی قدرت نیست.
وی در ادامه افزود: پنهان نگاری خصوصیت هشتم فلسفه سیاسی اسلام است. اولین بار فارابی در کتاب تحصیل السعاده این موضوع را ذکر کرده است. ما باید فلسفه سیاسی اسلام را ازپنهان در آوریم و محسوس کنیم . این پنهان نگاری ماهیت علمی و برهانی دارد. خصوصیت نهم فلسفه سیاسی اسلام است. فلسفه سیاسی اسلام میان رشته ای است. نباید فقط به فلسفه سیاسی توجه کنیم ، به جغرافیا، جامعه شناسی سیاسی، الهیات اسلام، معرفت شناسی و… توجه کنیم. بنابراین فلسفه سیاسی میان رشته ای است. درعلوم اسلامی هم باهم مرتبط هستند.
مدرس حوزه و دانشگاه درباب خصوصیت دهم فلسفه سیاسی اشاره نمود: بهره وری از استعاره و تشبیه تئوریک از راه های فهمیدن فلسفه سیاسی اسلام است. فلسفه سیاسی اسلام می خواهد در عمیق ترین شالوده دولت ها و حکومت ها و افرادی که در حکومت ها بسر می بردند یک جامعه سیاسی فعالی را ایجاد نماید و این بدون حاکمیت، حکومت، قدرت و بدون ایجاد فرمانبری و اطاعت ناممکن است.
شایان ذکر است موضوع جلسه سوم، امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلام است.