برگزاری جنبش نرم افزاری علوم عقلی- دومین جلسه فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام

⬅️ فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام(جلسه دوم)

🎙 ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر علی اکبر نوایی

📒دبیر علمی: دکتر عباسعلی نصرآبادی

⬅️لینک ورود به جلسه: http://dte.bz/ici

📅زمان: شنبه 30 اردیبهشت 1402

⏰ساعت 10

🔹مکان: مشهد- چهارراه خسروی- خیابان آیت ا… خزعلی- نبش خیابان آیت ا… طبسی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی

◾️مجری:پژوهشکده اسلام تمدنی

🌺شایان ذکر است این نشست در 10 جلسه برگزار می شود.
🖊به کسانی که همه جلسات را شرکت نمایند گواهی با ذکر نام استاد اعطا می گردد.