کتاب « نواندیشی دینی» به چاپ سوم رسید

چاپ سوم کتاب «هرمنوتیک و نواندیشی دینی» اثر جهانگیر مسعودی روانه بازار نشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب را پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است .
کتاب «هرمنوتیک و نواندیشی دینی» درباره  حوزه «جریان شناسی اندیشه ها» از منظری فلسفی است.
در این اثر ورود ایده‌های هرمنوتیکی، به ویژه هرمنوتیک فلسفی گادامر و تأثیر آن‌ها بر پروژه نواندشیی دینی در ایران معاصر  بررسی شده است.
نویسنده  در صدد است به کمک مدل‌های تحلیلی مناسب نشان دهد که گفتمان غالب در میان نواندیشان مسلمان دهه ۷۰ در ایران اسلامی یک گفتمان هرمنوتیکی یوده است و هرمنوتیک فلسفی بهترین امکانات ممکن را برای بسط پروژه نواندیشان یادشده فراهم ساخته است.
در این کتاب  اصلی‌ترین مسأله روشنفکران و نواندیشان مسلمان مسأله «سنت و تجدد» معرفی شده و نوع نگاه و رویکرد آن‌ها در پاسخ گویی به این مسأله تعیین کننده دستگاه نواندیشی آنان شمرده شده است.
کتاب «هرمنوتیک و نواندیشی دینی» در صدد است بر اساس مدل‌های تحلیلی انتخابی به بررسی چرایی و چگونگی رسوخ ایده‌های هرمنوتیک فلسفی (گادامری) در دستگاه فکری و معرفتی نواندیشان یاد شده بپردازد.

ساختار اثر
این کتاب در شش فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر، ضمن اهمیت جریان نواندیشی دینی، رویکرد نواندیشان متقدم و متأخر تشریح شده و سپس علت غلبه گفتمانی هرمنوتیکی مطرح شده است.
نویسنده در فصل دوم که با عنوان «مختصات هرمنوتیک فلسفی گادامر» نگارش یافته، به بیان ویژگی‌های هرمنوتیک فلسفی او پرداخته و در ادامه اصول و قواعد هرمنوتیک گادامر را  بررسی کرده است.
سومین فصل از کتاب حاضر با عنوان «هرمنوتیک فلسفی گادامر در بوته نقد» تألیف شده و نسبت هرمنوتیک گادامر و مکتب عینی گرایی و مکتب انتقادی بیان شده است.
«نواندیشی دینی معاصر» عنوان فصل بعدی است که در این فصل، تمدن اسلامی و غرب، و تمدن جدید غرب و نخبگان جامعه اسلامی تبیین شده است.
در فصل پنجم، «دستاورد‌ها و وجوه تشابه گادامر و نواندیشان مسلمان» تشریح شده و در ششمین و آخرین فصل از کتاب حاضر، «تحلیلی بر نقش هرمنوتیک فلسفی» صورت گرفته و در این راستا، نگاهی اجمالی به برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش انجام شده و برنامه پژوهشی نواندیشان مسلمان تبیین شده و در ادامه نیز جایگاه مباحث هرمنوتیک در برنامه پژوهشی نواندیشان مسلمان تشریح و در پایان مدل تحلیلی نیچه – فوکو (در بیان رابطه قدرت و دانش) آمده است.