برگزاری جنبش نرم افزاری علوم عقلی

مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان برگزار می کند؛
ظهیری در یادداشتی با اشاره به بیان رهبرحکیم انقلاب در افزایش سرعت حرکت علمی در فلسفه و علوم عقلی و امتداد آن در عرصه سیاست و جامعه ازجنبش نرم افزاری علوم عقلی سخن گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی به نقل از  خبرگزاری رسا در خراسان رضوی، سید مجید ظهیری، مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان در یادداشتی پیرامون علوم عقلی و جنبش نرم افزاری آن نوشت:رهبر حکیم انقلاب می فرمایند باید سرعت حرکت علمی در فلسفه و علوم عقلی افزایش یابد و در عرصه های سیاست و جامعه امتداد پیدا کند. جنبش نرم افزاری علوم عقلی لبیک به این رهنمود است.جنبش، تکاپو، تحرک و شتاب دهنده است نرم افزاری است چون هدف آن اشاعه تفکر و اندیشه است. در این مسیر اعضای فعال و فرهیخته مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان هر یک در موضوعات مهم جدید و مورد نیاز جامعه وارد میدان شده اند و با توجه به اصل چابکی با سرعتی بیشتر از آنچه در نظام های آکادمیک مشهور است حاصل تفکرات خود را ارائه می دهند.به عنوان مثال اگر در نظام آموزشی عالی ۱۶ جلسه یک و نیم ساعته لازم است در برنامه جنبش نرم افزاری علوم عقلی ده جلسه چهل و پنج دقیقه ای مورد نیاز است. فلسفه زندگی، فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام، فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه، آشنایی با مکاتب عرفانی، فلسفه کلام، فلسفه فقه، منطق کاربردی، فلسفه علم اصول، فلسفه فیزیک نوین و غیره بخشی از عناوین نشست های علمی در جنبش نرم افزاری علوم عقلی است.

این نشست ها که بالغ بر ۲۰۰ جلسه خواهد شد، به صورت آفلاین در پایگاه اطلاع رسانی ندای حکمت در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت از این محتوا  هم نزدیک به ۱۰۰۰ محتوای چندرسانه ای کوتاه استخراج و منتشر می شود و فاز اول جنبش نرم افزاری علوم عقلی تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.