نشست فلسفه زندگی برگزار می گردد

 

مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان جنبش نرم افزاری علوم عقلی

⬅️ فلسفه زندگی

? ارائه دهنده: دکتر محمد سهیلی

?دبیر علمی: اویس استادی

⬅️لینک ورود به جلسه: http://dte.bz/ici

?زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت 1402

⏰ساعت 10

مکان: مشهد- چهارراه خسروی- خیابان آیت ا… خزعلی- نبش خیابان آیت ا… طبسی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی

◾️مجری:پژوهشکده اسلام تمدنی