موضوعات اولین مرحله جنبش نرم افزاری علوم عقلی

مجمع عالی حکمت خراسان برگزار می کند:

جنبش نرم افزاری علوم عقلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان، موضوعات اولین مرحله جنبش نرم افزاری علوم عقلی مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان در سال 1402 به شرح ذیل می باشد:

فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه- دکتر جهانگیر مسعودی

فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام- حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر نوایی

فلسفه فقه- حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شفیعی

فلسفه علم اصول- حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی

فلسفه کلام عقلی- نقلی- دکتر مهدی قاسمی

ایجاد فلسفی تجربیات خارج از بدن(نزدیک به مرگ)- دکتر عباس جوارشکیان

کاربرد منطق های جدید در الهیات- دکتر سیدمجید ظهیری

آشنایی با مکاتب عرفانی شیعه- استاد غلامرضا جلالی

تفسیر توحید صدوق- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمجید میردامادی

فلسفه زندگی- دکتر محمد سهیلی

معرفی منابع دیجیتال علوم عقلی- دکتر وحید شریفی