چهارمین دوره کارگاه آموزش فلسفه برای کودکان

واحد خواهران مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد برگزار می کند:
کارگاه فلسفه برای کودکان در نظر و عمل؛ چیستی و بررسی
استاد: خانم دکتر صدر
(مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه نظری و مهارتهای عملی فلسفه برای کودکان)
زمان برگزاری: ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸
ساعت ۸ الی ۱۶
مکان:نبش سناباد ۳۳ پلاک ۳۰۷
هزینه ثبت نام: ۱۵۰ هزار تومان
هزینه کتاب و ابزارهای بازی: ۲۰ هزار تومان
به همراه صدور گواهینامه
تلفن ثبت نام: ۰۵۱۳۸۴۳۱۲۱۶ داخلی ۱۲

برنامه مختص خواهران گرامی میباشد.

@hekmateislamimashhad