نشست علمی “بررسی و واکاوی نگاه عرفای نجف به مساله حکومت و سیاست”

نشست علمی بررسی و واکاوی نگاه عرفای نجف به مساله حکومت و سیاست توسط استاد محترم آیت الله دکتر علی رضایی تهرانی در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 98 ساعت 18 الی 19.30 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد بر گزار می گردد.
@hekmateislamimashhad